M2Koncept

I. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego m2koncept.pl (dalej: Serwis).
Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II.Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest:
M2Koncept S.C.
Katarzyna Ożóg-Malina, Artur Malina,
Brody 126
34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
NIP: 5512644720,
adres poczty elektronicznej: biuro@m2koncept.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania

Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

– realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług – art. 6 ust.1 lit. b RODO,
– komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.) – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
– wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie) – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
– promocji oferty Administratora – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
– marketingu, remarketingu – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
– personalizacji Serwisu dla Użytkowników – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
– działań analitycznych i statystycznych – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
– gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
– gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

W związku z wykorzystywaniem przez Serwis plików cookies oraz narzędzi statystycznych i analitycznych dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@m2koncept.pl.
Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (organ będący następcą GIODO), jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystanie plików cookies (blokowanie plików cookies) poprzez odpowiednie ustawienia w wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej lub określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
Administrator wskazuje, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
Korzystanie z serwisu może powodować automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
Przetwarzanie danych osobowych w ten sposób odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i trwa do jej cofnięcia.
Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m. in.: podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Użytkowników.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Koszyk zamknij

Kreatywne rozwiązania od profesjonalnych projektantów

Brody 126

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

© M2 Koncept 2023, All Rights Reserved.